UNIVERSITETI "UKSHIN HOTI" PRIZREN

SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar

00

Ditë

00

Hrs

00

Mins

00

secs

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitet

Aplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.

Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Prizren it.

Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.


booked.net