UNIVERSITETI "UKSHIN HOTI" PRIZREN

SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar

Rezultatet e aplikimit të afatit pranues në Universitetin "Ukshin Hoti" Prizren
Shiko rezultatet

00
00
00
00

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitet

Aplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.

Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Prizren it.

Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.

RAPORTIME / ANKESA

Raporto për çdo parregullsi, ankesa dhe të tjera që mund të hasni në universitet!

Verifikimi i dokumentëve

Verifiko dokumentet digjitale ose fizike për validitet.