4 0 1

Ju informojm├ź se licenca e sistemit tuaj ka skaduar. Ju lutemi kontaktoni administrat├źn qendrore.

We inform you that your system license has expired. Please contact the central administration.