UNIVERSITETI "UKSHIN HOTI" PRIZREN

SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar

00

Ditë

00

Hrs

00

Mins

00

secs

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitetAplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Prizren it.


Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.booked.net